សុខភាព

Live

វិធី​ព្យា​បាល​ខ្លួន​ឯង ពេល​ឈឺពោះ​ដោយ​សារ​​តែ​គ្រួ​ស​ថង់ទឹកប្រមាត់

តើ​អ្នក​កំពុង​តែ​ឈឺចាប់​ក្នុង​ពោះ​ដែល​ឈឺ​ម្តង​ៗ​ចាក់​ទៅ​ខ្នង​មែន​ទេ? វា​ប្រហែលជា​ការ​ឈឺចាប់​ដោយសារ​តែ​គ្រួ​ស​ក្នុង​ថង់ទឹកប្រមាត់​ហើយ​។ គ្រួ​ស​ក្នុង​ថង់​ប្រមាត់...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ