ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ​ជួបនឹង​បញ្ហា​ភាព​មិន​ប្រាកដ​ប្រជា​​ដោយសារ​នយោបាយ

ប្រទេស​ថៃ ៖ ភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន Bangkok Post បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២២​ខែឧសភា​កន្លង​មក​ថា ធនាគារជាតិ​ថៃ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កំណើន​ភាព​មិន​ប្រាកដប្រជា​ផ្នែក​នយោបាយ​ក្នុង...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ