អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ១០:២០ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40554065
បាត ថៃឡង់ (1USD)31.7731.85
ដុង វៀតណាម (1USD)2337023450
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)90.290.7
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)72.573
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.8012.90
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.8024
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)111111.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)126126.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)68.268.7
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)7474.5
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)98.799.2
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)15301540
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ