អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០៩:២៦ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40734080
បាត ថៃឡង់ (1USD)30.7230.80
ដុង វៀតណាម (1USD)2317023250
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)92.593
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)73.774.2
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7812.82
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)2424.20
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)113.2113.7
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)126.5127
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)69.570
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)75.776.2
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)102102.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)16651680
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ